Trang chủ
Sản phẩm
Tin tức
Dịch vụ
Bảo hành
Hỗ trợ
Liên hệ
Tin tức » 24.01.2019 13:11
Bảng báo gia linh kiên Laptop

BẢNG GIÁ LINH KIỆN LAPTOP

TÊN HÀNG DIỄN GIẢI USD VNĐ BẢO HÀNH
SẠC  CHO CÁC DÒNG  LAPTOP      
SẠC FOR DELL
SẠC DELL 20V, 4,5A ADAPTER DELL C600, C610, C640, C400….. 16 06 Tháng
SẠC DELL 19.5V, 3.42A ADAPTER DELL D600, XPS 1210, 6400, D610… 16   06 Tháng
SẠC DELL 19.5V, 4.62A ADAPTER DELL D600, XPS 1210, 6400, D610, 1505, 1405 17   06 Tháng
SẠC FOR HP - COMPAQ
SẠC HP 18.5V, 3.5A ADAPTER COMPAQ NC610,600, 1700. HP DV6000, DV4000, DV5000 15   06 Tháng
SẠC HP 18.5V, 4,74A ADAPTER HP DV2000, COMPAQ NX9040 16   06 Tháng
SẠC HP 19V, 4.7A ADAPTER COMPAQ 2500, 2100, 16   06 Tháng
SẠC FOR SONY VAIO
SẠC SONY 16V, 3.5A ADAPTER SONY VAIO TX, SZ, 15   06 Tháng
SẠC SONY 19.5V, 4.9A ADATER SONY VAIO FS, FZ, CR, …. 16   06 Tháng
SẠC FOR TOSHIBA SATELITTE
SẠC TOSHIBA 19V, 3.42A ADAPTER TOSHIBA A105, M105, M115… 15   06 Tháng
SẠC TOSHIBA 19V, 3.95A ADAPTER TOSHIBA A205, A215 16   06 Tháng
SẠC TOSHIBA 15V, 5A ADAPTER TOSHIBA M35X, M45X… 16   06 Tháng
ADAPTER SẠC FOR IBM THINPAD ( LENOVO)
SẠC IBM 16V, 4.5A ADAPTER IBM THINKPAD T20--> T23, T30, T40, 41, T42, T32.. 16   06 Tháng
SẠC LENOVO 20V, 4,5A ADAPTER LENOVO N100, N200.. 17   06 Tháng
SẠC FOR ACER
SẠC ACER 19V, 3.42 ADAPTER ACER TRAVELMATE 2000, 3000 … 15   06 Tháng
SẠC ACER 19V, 4.7A ADAPTER ACER TRAVELMATE PIV 16   06 Tháng
KEYBOARD IBM THINKPAD T23 IBM THINKPAD T20, T21, T22, T23 15   06 Tháng
KEYBOARD IBM THINKPAD T40 IBM THIKPAD T40, T41, T42, T43 32   06 Tháng
KEYBOARD IBM THINKPAD T30 IBM THINKPAD T30   06 Tháng
KEYBAORD  LENOVO N100 LENOVO N100, N200.. 18   06 Tháng
PIN ( BATTERY )  CHO CÁC DÒNG  LAPTOP  
BATTERY ( PIN ) CHO MÁY DELL
PIN DELL LATITUDE C640 DELL latitude C600, C610, C640, D810, 840.. 36   06 Tháng
PIN DELL LATITUDE D600 DELL latitude D600, D610, D500,  Inpirion 500M, 600M… 30   06 Tháng
PIN DELL LATITUDE 630M DELL Inpirion 630m, 640m 30   06 Tháng
PIN DELL INPIRION 6400 ( E1505 ) DELL Inpirion 6400, E1505, E1501, Latitude 131L 30   06 Tháng
PIN DELL INPIRION 6000 / 9300 DELL Inpirion 6000, 9200, 9300, XPS 170, XPS 1710 30   06 Tháng
PIN DELL INPIRION 1300 DELL Inpirion B120, B130, 1300, LATITUDE 120L 30   06 Tháng
PIN DELL INPIRION 700M DELL INPIRION 700M, 710M 30   06 Tháng
PIN DELL LATITUDE D810 DELL LATITUDE D810, PRECISION M70 30   06 Tháng
PIN DELL LATITUDE D820 DELL LATITUDE D820, D830 30   06 Tháng
PIN DELL INPIRION 5000 PIN DEL INPIRION 5000, 5000E 30   06 Tháng
PIN DELL INPIRION 1100 DELL Inspiron 1100, 1150, 5100, 5150, 5160, Latitude 100L 30   06 Tháng
PIN DELL INPIRION 9100 DELL Inspiron 9100, DELL  XPS 30   06 Tháng
PIN DELL INPIRION X300 Dell Inspiron 300M Series, Latitude X300 Series 30   06 Tháng
PIN DELL INPIRION 2600 Inspiron 2600,2650 Series 30   06 Tháng
PIN DELL VOSTRO 1400 Dell Vostro 1400, 1420 30   06 Tháng
PIN DELL VOSTRO 1520 Dell Vostro 1520, 1521, 1720 and 1721 30   06 Tháng
PIN DELL XPS 1530 DELL XPS 1530 30   06 Tháng
BATTERY ( PIN ) CHO MÁY IBM THINKPAD
PIN IBM THINKPAD T20-T23 IBM THINKPAD T20, T21, T22, T23 30   06 Tháng
PIN IBM THINKPAD T30 IBM THINKPAD T30 30   06 Tháng
PIN IBM THINKPAD T40-43 IBM THINKAD T40, T41, T42, T43, R50 30   06 Tháng
PIN IBM THINKPAD X40 IBM THINKPAD X40, X41 30     06 Tháng
PIN IBM THINKPAD X60 BIM ThinkPad X60,X60sSeries 30   06 Tháng
PIN IBM THIKPAD T60 IBM THINKPAD T60, T61 30   06 Tháng
PIN IBM THIKPAD Z60 IBM ThinkPad:  T60, X60, R60, Z60 Series
IBM LENOVO Series:  Z60m, Z60t, 3000, C100, N100, V100
30   06 Tháng
PIN IBM THIKPAD R30 IBM THIKPAD R30, R31 30   06 Tháng
PIN IBM THIKPAD R32 IBM THIKPAD R32, R40 30   06 Tháng
BATTERY ( PIN ) CHO MÁY LENOVO
PIN LENOVO 3000 LENOVO 3000 (N100) 30   06 Tháng
PIN LENOVO E100 LENOVO E100 30 06 Tháng
PIN LENOVO A500 LENOVO A500, E600 30   06 Tháng
PIN LENOVO Y100 LENOVO Y100 30     06 Tháng
PIN LENOVO E255 LENOVO  E255/120/260/Y330 SERIES 30   06 Tháng
PIN LENOVO F40 LENOVO F40, V100 series 30   06 Tháng
BATTERY ( PIN ) CHO MÁY HP, COMPAQ
PIN HP PAVILION DV6000 HP PAVILION DV6000, DV2000, V3000, V6000.. 30   06 Tháng
PIN HP PAVILION DV1000 HP PAVILION DV1000, DV4000, V2000, ZE2000 30   06 Tháng
PIN HP PAVILION DV8000 HP PAVILION DV8000, ZD8000 36   06 Tháng
PIN HP PAVILION DV9000 HP PAVILION DV9000 37   06 Tháng
PIN HP - COMPAQ NC61000 HP COMPAQ NC6105, NC6110, NC6200, NC6300 36   06 Tháng
PIN HP - COMPAQ NC6000 HP COMPAQ NC6000, NC5000, NC8000, NW8000 30   06 Tháng
PIN HP PAVILION ZV7000 HP Compaq nx9500,Pavilion zd70xxEA 30   06 Tháng
PIN HP - COMPAQ NX8230 HP COMPAQ  NX7400 NX8200 NX8230 NX8240 NX8220 30   06 Tháng
PIN HP PAVILION ZT1000 HP Pavilion ZT1000, HP Pavilion ZT1210 30   06 Tháng
PIN COMPAQ Presario 2100 COMPAQ PRESARION 2100, 2500, 2200, NX9000 36   06 Tháng
PIN HP COMPAQ 6520  HP Pavilion dv2500z, COMPAQ  6820s, 6520s, 6720s 30   06 Tháng
BATTERY ( PIN ) CHO MÁY ACER TRAVELMATE, ASPIRE
PIN ACER ASPIRE 1400 ACER ASPIRE 1400, 1403, 1405, 1406, 1452 30   06 Tháng
PIN ACER TRAVELMATE 240 ACER TRAVELMATE 240, 250…ASPIRE 1360, 1520 30   06 Tháng
PIN ACER TRVELMATE 8100 ACER TRAVELMATE 8100, 8100, Ferrari 4000, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005 series 30   06 Tháng
PIN ACER ASPIRE 1350 ACER ASPIRE 1350, 1510 30   06 Tháng
PIN ACER ASPIRE 3620 Acer Aspire 3620, 5540, 5560, Travelmate 2420 3240 30   06 Tháng
PIN ACER TRAVELMATE 650 TravelMate650/660/6000/800/8000, lenovo A815/A820 30   06 Tháng
PIN ACER TRAVELMATE 610 ACER Travelmate 610/611/612/613/614 30   06 Tháng
PIN ACER TRAVELMATE C300 ACER TravelMate C300, C300Xci, C301,C302 30   06 Tháng
PIN ACER TRAVELMATE 620 ACER TravelMate620/630series, 621XV/636LC
series
30   06 Tháng
PIN ACER TRAVELMATE C100 ACER TravelMate C100,C102,C104,C110S 30   06 Tháng
PIN ACER TRAVELMATE 222 ACER TravelMate 222, 223, 225, 260, 261, 262XV,  30   06 Tháng
BATTERY ( PIN ) CHO MÁY TOSHIBA
PIN TOSHIBA SATELLITE M45 TOSHIBA Satellite M40, M45 , M50, M55, Tecra A3,A4,A5 30   06 Tháng
PIN TOSHIBA SATELLITE M200 Toshiba  Satellite M200, M205, A200, A205  A300 M300 30   06 Tháng
PIN TOSIBA SATELLITE A10 TOSHIBA SATELLITE A10, A15 30   06 Tháng
PIN TOSHIBA SATELLITE M35X TOSHIBA Satellite M30X, M30X, M35X, M40X 30   06 Tháng
PIN TOSHIBA SATELLITE A50 TOSHIBA SATELLITE A50, TECRA A2, M2, M3 30   06 Tháng
PIN TOSHIBA SATELLITE A100 TOSHIBA SATELLITE A80, M45, M55, A105, A85 30   06 Tháng
PIN TOSHIBA SATELLITE A135 TOSHIBA SATELLITE M115, A105, A100, A135, 30   06 Tháng
BATTERY ( PIN ) CHO MÁY SONY VAIO  
PIN SONY VAIO FS620 SONY VAIO FS620, 690, 720, 920, Sony Sz 240, 630..( P/N BPS2A ) 30   06 Tháng
PIN SONY VAIO FZ240 SONY VAIO FZ240, 340, 640 …. ( P/N BPS8 ) 60   06 Tháng
PIN SONY VAIO  NR320 SONY VAIO NR220, NR320, CR220, …. ( P/N BPS9 ) Pin Zin 58   06 Tháng
KEYBOARD  CHO CÁC DÒNG  LAPTOP      
KEYBOARD FOR DELL
KEYBOARD DELL Latitude C640 BÀN PHÍM DELL C600, C610, C640, 18   06 Tháng
KEYBOARD DELL Latitude D600 BÀN PHÍM DELL D600, D610, D510, 600M… 18   06 Tháng
KEYBOARD DELL Latitude 6400 BÀN PHÍM DELL 6400, 1505, 1405, 1705, 9300 18   06 Tháng
KEYBOARD FOR HP - COMPAQ
KEYBOARD Compaq N610 BÀN PHÍM COMPAQ N610, Nx6110. NC6000, N600 18   06 Tháng
KEYBOARD HP Pavillion DV6000 BÀN PHÍM HP Pavilion DV6000, Compaq V6000 18   06 Tháng
KEYBOARD HP Pavillion DV2000 BÀN PHÍM HP Pavillion DV2000, Compaq V3000 18   06 Tháng
KEYBOARD HP Pavilion DV1000 BÀN PHÍM HP Pavillion DV1000, DV 4000 18   06 Tháng
KEYBOARD Comapq Presario 2100 BÀN PHÍM COMPAQ Prisario 2500, 2100, 18   06 Tháng
KEYBOARD FOR SONY VAIO
KEYBAORD SONY VAIO FS620 BÀN PHÍM SONY VAIO FS620, 690, 720, 920 38   06 Tháng
KEYBAORD SONY VAIO FZ240 BÀN PHÍM SONY VAIO FZ240, 340, 640 …. 25   06 Tháng
KEYBOARD FOR TOSHIBA SATELITTE
KEYBOARD TOSHIBA Satellite A105 BÀN PHÍM TOSHIBA A105, M105, M115, TECRA A10, M35X, M45X 18   06 Tháng
KEYBOARD TOSHIBA Satellite A205 BÀN PHÍM TOSHIBA A205, A215, M200.. 18   06 Tháng
KEYBAORD TOSHIBA TECRA A2 BÀN PHÍM TOSHIBA TECRA A1, A2, A3 18   06 Tháng
KEYBOARD FOR IBM THINPAD ( LENOVO)
KEYBOARD IBM THINKPAD T23 BÀN PHÍM IBM THINKPAD T20, T21, T22, T23 18   06 Tháng
KEYBOARD IBM THINKPAD T40 BÀN PHÍM IBM THIKPAD T40, T41, T42, T43 34   06 Tháng
KEYBOARD IBM THINKPAD T30 BÀN PHÍM IBM THINKPAD T30 42   06 Tháng
KEYBAORD  LENOVO N100 BÀN PHÍM LENOVO N100, N200.. 18   06 Tháng
KEYBOARD FOR ACER
KEYBAORD ACER Travelmate 2300 BÀN PHÍM ACER TRAVELMATE 2300, 3000 … 18   06 Tháng
KEYBAORD ACER Travelmate 5570 BÀN PHÍM ACER TRAVELMATE 5570 18   06 Tháng
SDR RAM SODIMM
128MB SDR – 100 Laptop BUS 100MHz PC100 SAMSUNG 18   12 Tháng
128MB SDR – 133 Laptop BUS 133MHz PC133 Hynix, Samsung 16   12 Tháng
256MB SDR – 133 Laptop BUS 133MHz PC133 Hynix, Samsung 22   12 Tháng
DDR RAM SODIMM
256MB DDR – 266 Laptop Bus 266 MHz  PC2100  Hynix,Infineon,Samsung 10   12 Tháng
256MB DDR – 333 Laptop Bus 333 MHz PC2700 Infineon,Micron,Hynix,Samsung 10   12 Tháng
512MB DDR – 400 Laptop Bus 400MHz PC-3200 TEAM 20   12 Tháng
1GB DDR – 400 Laptop Bus 400MHz PC-3200 TEAM 42   12 Tháng
DDR2 RAM SODIMM
1GB DDR2 – 667 Laptop Bus 667 MHz  PC2-5300 TEAM, Infineon, Hynix, Samsung 20   12 Tháng
2GB DDR2–667 Laptop Bus 667 MHz  PC2-5300  TEAM 42   12 Tháng
*Wireless ( BH 1 Tháng,BH 1 đổi 1 ) :
MiniPCI  Broadcom BCMP94306MP  802.11 b/g  11Mbps/54Mbps 10   06 Tháng
MiniPCI  Intel 2200BG 802.11 b/g  11Mbps/54Mbps 10   06 Tháng
MiniPCI  Express Intel 3945ABG 802.11 a/b/g  11Mbps/54Mbps 10   06 Tháng
MiniPCI  Express Intel 3945ABG 802.11 a/b/g  11Mbps/54Mbps for laptop IBM/Lenovo 10   06 Tháng
Dây anten wireless dùng cho MiniPCI, MiniPCI Express gắn trong , gồm 2 sợi dây 3   06 Tháng
      0 06 Tháng
PCMCIA BUFFALO EXT 802.11 N  108Mbps , hàng xịn JAPAN , 16   06 Tháng
*HDD Laptop ( BH 01 Tháng )
HDD 40GB ATA Hiệu SEAGATE 40GB IDE     1 Năm
HDD 60GB ATA Hiệu SEAGATE 60GB IDE     1 Năm
HDD 80GB ATA Hiệu SEAGATE 80GB IDE     1 Năm
HDD 100GB ATA Hiệu SEAGATE 100GB IDE     1 Năm
Box HDD Laptop ATA Hiệu Hitachi USB 2.0     3 Tháng
Box HDD Laptop SATA Hiệu Hitachi, USB 2.0     3 Tháng
*DVD CD-RW Laptop ( BH 03 Tháng )
CD ROM  24X MITSUMI, TEAC 15   3 Tháng
DVD-CDRW Combo 8X/24X/8X Matsushita, Toshiba, TEAC… 30   3 Tháng
BOX For DVD-CDRW Laptop TOSHIBA USB 2.0 40   3 Tháng
DVDRW GHI DVD FOR TOSHIBA, HP, COMPAQ, SONY, ACER, DELL 42   3 Tháng
Gửi qua YM

DOCTOR LAPTOP 01
Địa chỉ: 150/24 Nguyễn Trãi, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM
Điện thoại: (08) 22.483.484 - 39.260.567
Di động: 0908.251.500 Mr.Thiện
Website: http://linhkienlaptop.net
DOCTOR LAPTOP 02
Địa chỉ: 179 Cách Mạng Tháng 8, P.5, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (08) 38.340.246 - 38.340.137
Di động: 0908.251.500 Mr.Thiện
Website: http://drlaptop.vn
Hệ thống website Doctor Laptop : www.doctorlaptop.vn - www.drlaptop.vn - www.linhkienlaptop.net   |   Design by: Andi@Group